Category Archives: 08. Experiences of Sishyas after Guruji’s attaining MahaSamadhi

Eternal, are the Words of God..

ஸத்குரு ஸ்ரீ ராஜலிங்க ஸ்வாமிகள் துணை

ஓம் ஸத்குரு ஸ்ரீ சேஷாத்ரி ஸ்வாமிகள் திருவடிக்கே

ETERNAL, ARE THE WORDS OF GOD…

Dear Family of Sesha Bhakthas,

I wish to share a recent experience of mine, one very dear to my heart…

I sincerely wish to convey to you all, even before you read on, that Guruji and Sesha Mahaan are ever Present with Their Bhakthas, each moment they crave for His Succour… So Dear is Their Love for us…

I also wish to deeply thank Sesha Bhaktha, Shri. Parameshwaran of Mumbai, who has been an inspiration to me… Your Faith in Guruji and Sesha Mahaan, has worked Miracles in my life too…

‘The words of our Lord are sprinkled with Magic…Each time we read them, the Magic touches our lives…’

With this feeling, please do read on…

It was a hot afternoon in Chennai, on the 20th. of July, 2013, and I stood plagued and depressed after an ultrasound examination revealed the presence of 2 kidney stones (both 5 mm), in each of my kidneys. (On and and off, over the past few weeks, I was frequently down with bouts of extreme abdominal pain and discomfort. Finally after a long round of consultations and tests, I was asked to undergo an ultrasound examination.)

The sonologist wished me luck, asking me to come for a review after a month.

My treatment began with Ayurvedic medication and allopathic pain-killers, but there was not much of a relief.

Alongwith whatever I could do to make myself feel better, I prayed to Mahaan and Guruji for relief from my pain.

It was around the 31st.of July, 2013, when I was browsing through a slim manuscript of Guruji’s writings, – just to select a passage from His Holiness’s diary, for sharing with the Samaajam, on the eve of His Holiness’ 3rd. Aradhanai.

As I flipped through the pages, my eyes fell on a phrase – “kidney stone problem”. I was stunned. I stopped to read it. It was a chronicle of Mahaan’s Miracle Cure of a Sesha Bhaktha who suffered from kidney stones. This miracle incident was dated – January 1994. I read it in detail.

I reproduce Guruji’s account here, in the following passage: (These are in Guruji’s words)

உண்மை நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீ பரமேஷ்வரனுக்கு kidney stone problem. டாக்டர் operation செய்து எடுத்துவிடலாம் என்கிறார். Rs. 12000 fees என்கிறார். ஸ்ரீ பரமேஷ்வரனுக்கு குரு பக்தி அதிகம். ஆகவே வினா எழுப்புகிறார்.

குருஜி சொல்கிறார்: அவசரமாக operation செய்ய வேண்டும் என்று டாக்டர் கூறினால், கண்டிப்பாக operation செய்வது தான் நல்லது என்கிறார்.அவசரனம் இல்லை, ஒரு மாதம் டைம் இருக்கிறது“, என்று டாக்டர் சொல்வதாக, பரமேஷ்வரன் phone-ல் சொல்கிறார்.

குருஜி தியானித்து, சேஷனின் தெய்வீக அருளை கூறுகிறார்.

அதாவது, வாழைத்தண்டு சாரு எடுத்து (1 டம்ளர் – 1/2 டம்ளர் சாறு + 1/2 டம்ளர் தண்ணீர்)தினமும், தினமும் காலை 6 மணிக்கு வெரும் வயிற்றில் குருமந்திரம் சொல்லிய பிறகு அறுந்த சொல்கிறார். அப்படி 7 நாட்கள் செய்ய சொல்கிறார்.

பரமேஷ்வரன், சேஷனின் தெய்வீக வாக்கை சிரமேற்கொண்டு செய்து வருகிறார். 4 inch அளவு வாழைத்தண்டு வாங்கி சாறு உட்கொள்கிறார். 6 நாட்கள் கழிந்தன. ஏழாம் நாள், காலையில் குருஜியுடன் phone-ல் தொடர்புகொள்கிறார்.

ஸ்வாமிஜி! ஒரு அதிசயம் நடந்திருக்கு! ஒரு கல் (kidney stone), – 6 ம்ம் கல், கிருநீர் கழிக்கும் போது வந்து விட்டது! ஆனால், கடும் வேதனை ஏற்பட்டது. Operation இல்லாமல் மஹான், வாழைத்தண்டு juice-ல் 6 நாள் சாப்பிட்டுடத்தில் குணப்படுத்த்இவிட்டார்!”என்று மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தார். நன்றி தெரிவிக்க அழுதேவிட்டார்.

பிறகு தான் சொன்னார். இன்னொரு கல்லும் இருப்பதாக டாக்டர். ஆனால் அதன் சைஸ் 1/2 mm. மிகச்சிறியது.

குருஜி banana stem juice continue செய்ய சொன்னார். X-ray எடுத்ததில் அதுவும் காணும்!

குருஜி சொன்னார்: மஹான், அதை கரைத்துவிட்டதாகவும், “கவலைப்பட வேண்டாம், என்று பரமேஷ்வரனிடம் சொல்என்றாராம்.

சித்த வைதியத்தில் இந்த முறை இருந்தாலும், சொல்ல வேண்டியவர் சொல்லும் போது தான் நோய் குணமாகிறது.

  1. அங்கு தெய்வீக ஷக்தி நிரம்பி இருக்க வேண்டும்.

  2. விதி சாதகாமாக இருக்க வேண்டும். (அதாவது, முன் ஜென்மத்தில், புண்ணியம் அதிகம் செய்திருக்க வேண்டும்)

  3. குரு பக்தி விசுவாசம், – அதாவது குருவிடம் சரணாகதி செய்ய வேண்டும்.

சரணாகதி எப்படி பரமேஷ்வரன் குருஜி மீது வைத்தார். குருஜி சொன்னபடி banana stem juice மட்டுமே குடித்தார்.

தினமும் சிறுநீர் போகும் போது கல் வருமா? வராதா? என்று நினைத்துப் பார்க்கவில்லை. எல்லாம் குருவிடம் விட்டு, சொன்னதை மட்டும் செய்தார். மற்ற நேரங்களில் இந்த சிந்தனையே இல்லாமல், மற்ற உலக காரியங்களில் ஈடுபட்டார். பரிபூரண சரணாகதி.

ஆகவே இறைவன், நம் சேஷனும், அதை தங்களது பணியாக கருதி குணப்படுத்தினார். இது தான் சரணாகதிக்கு உதாரணம்.குணப்படுத்தும் பொருப்பும் அவர்களுகுத் தான்.

இது தான் பரிபூரண சரணாகதி!

As I finished reading every word of this narrative, I was completely dazed! I was left awe-inspired, overwhelmed and horripilated by the similarity of situations!

This amazing miracle was recorded by Guruji, in His own hand, in His Diary, and HE, made me read it, when I needed a solution to my similar problem!

I was dumbstruck at the similarity of the problem in hand. And this narrative was exactly what Guruji had wanted me to read, to feel, learn, and follow!

The very next day, I followed Guruji and Mahaan’s instructions. Praying to Guruji and Mahaan, I had a glass of banana stem juice at 6 a.m., everyday, for about 2 weeks.

Shortly enough, this feeling of kidney stones seemed to melt away. I felt no pains or cramps, or discomfort, thereafter! It has been over 4 months now, and now I feel perfectly cured! My heart-felt gratitude to my Dear Sesha Mahaan and my Dear Guruji for curing me…

GURUJI’S MESSAGE ON MAHAAN’S MIRACLE, WAS NOT MERELY A SOLUTION TO MY PHYSICAL SUFFERING, BUT A BEAUTIFUL SPIRITUAL LESSON OF FAITH AND SURRENDER, AND THE SUPREME JOY THAT SPRINGS FROM SUCH SURRENDER.

Guruji’s words will always be my greatest inspiration in life…His Divine words have carved deep Joy, Love and Happiness in my Heart…

To my most Beloved Guruji – Sathguru Sri Rajalinga Swamigal, I offer my loving Namaskaarams.

This narrative is proof enough that Guruji and Sesha Mahaan’s Divine Words are for Eternity, and hold Infinite Strength, – and hold a Magic of their own, to every devotee of the Lord!

Om Sathguru Sri Seshadri Swamigal Thiruvadikkae

Yours sincerely,

Vaishnavi,

Chennai,

Avathar Sri Seshadri Swamigal Bhaktha Samaajam”

Guruji’s Girivalam Blessings….

ஸத்குரு ஸ்ரீ ராஜலிங்க ஸ்வாமிகள் துணை

அருணாசலா! அருணாசலா! அருணாசலா!

ஓம் ஸத்குரு ஸ்ரீ சேஷாத்ரி ஸ்வாமிகள் திருவடிக்கே

 

Guruji’s Girivalam Blessings

 

Dear Sesha Bhaktha Samaajam,

Ever since Guruji attained His MahaSamaadhi, life often felt so dreary, meaningless, without Guruji’s Smiling Divine Form, His Sathsang, and His Powerful Presence….

Although Guruji and Mahaan operate through Their Subtle Forms, Their Physical Absence created a deep void in me.

But something happened to me, in a recent Girivalam experience of mine, at Thiruvannamalai, that gave me the feeling that He is so close to the Heart, that He could hear our every little prayer….and Love and Protect us each moment….

It is this experience that I wish to share with you all.

On the 11th. of April 2013, I had to make an unplanned one-day trip to Thiruvannamalai. I arrived there by the evning of 11th. Of April, 2013. I had to leave for Chennai by the late morning of the 12th. and so I had to practically rush into all my events. Through all this, I desired to do a Pradakshinam of the Holy Arunachala. So I planned for it, fairly early in the morning of the 12th. of April….

My experience goes like this…..

Photo-0292

It was 2:45 in the morning, when I started the Girivalam from Mahaan Sri Seshadri Swamigal’s Ashram. I was alone. The morning was still too dark. I dearly wished to be on the Girivalam during the time Mahaan had advised one for prayer during the BrahmaMuhurtham (– between 3 to 4 a.m.).

Quite casually, I started walking, hoping to be drenched in the beauty of the dawn, in beautiful Arunachala…. The path was deserted, and by the time I reached crossed Ramana Ashram, the road grew very lonely, and there were no street lights at all. There was no moon in the sky!

When I reached Simha Teertham, I realized my mistake. Probably it was too early to venture out, and I grew very nervous. It was so dark that I was even scared to look up at the towering Arunachala! But I felt I should not turn back. So I prayed hard to Beloved Guruji and Mahaan to be with me.

I had a photo of Sesha Mahaan in my bag. I then held Mahaan close, and continued to Mahaan’s Moola Mantram. I also started to play “Om Sathguru Sri Seshadri Swamigal Thiruvadikkae” on my phone, in a very low volume.

Past the Simha Teertham, when I was very close to Dear Swamiji’s Shrine, I prayed to Him to allay my fears. The time was exactly 3:11 a.m. After my prayer, just as I was about to take my next step, – exactly at the point outside Guruji’s Shrine – all the street lights went on, all of a sudden, all together, and the Girivalam road was brightly lit!

I was amazed and dazed, and suddenly there was so much relief in my heart. That was Guruji’s Absolute Love and Bountiful Grace on me!

I could feel the fragrance of gingelly oil and Shikakai during the early part of the Girivalam. I remembered Guruji used to say that it was the fragrance of the Lord’s bathing ritual. I felt immensely happy when I remembered His words….

The rest of my Girivalam went on smooth, and my heart felt very light at the sight of resplendant Arunachala…

Another amazing feeling was – my feet did not hurt, and I was able to cover a major portion of the walk, in good time! (which was not the case on previous occasions!)

It was only Guruji and Mahaan who saw me through the Girivalam at such an early hour, – safe and free of anxiety! Their Presence with me in the Girivalam, shall ever remain in my heart as Infinite Sweetness…..

At this opportunity, I express my Deep, Love-filled Namaskaarams

at the Sacred Feet of my Beloved Guruji and Beloved Mahaan….and Dear Arunachala…

Faithfully yours,

Vaishnavi

Sesha Bhaktha Samaajam

Guruji – The Jyothi of Arunachala…..

Om Sathguru Sri Seshadri Swamigal Thiruvadikkae

 

Dear Sesha Bhakthas,


Namaskarams.

Shankar and I had been to Thiruvannamalai last weekend.

We had the privelege of experiencing Guruji and Mahaan’s Grace, beautiful moments of which, I wish to joyfully share with our Samaajam.

It began right from our journey towards Thiruvannamalai! We were at the Madivala bus stop in Bangalore at around 6:45 pm. The buses, at that hour of the evening are usually crowded, and assuming we would not get any room to sit, Shankar prayed to Guruji, for a comfortable journey. Soon enough, we got a bus, we saw that none of the two seaters were empty. Only a few 3 seaters were empty. We sat in a 3 seater seat. Then, as we had anticipated, there was a huge rush in the bus with all seats taken and plenty of people standing. The seats did not have much leg room so we were both struggling to sit! 

Then, all of a sudden in another 30 minutes, the bus was almost empty at the Hosur stop. We found a two seater that we had wished for, which was much better to sit in. Without any further hassles, we had a comfortable journey, all the way upto Thiruvannamalai. Having reached Thiruvannamalai, we got a room with the help of Velu sir.

The next morning, an astounding miracle was to be Graced upon us!

We reached our Guruji’s Shrine, along with Velu sir in the morning. We cleaned the Shrine, and offered fresh flowers, lit the diyas and incense, and offered our prayers. We stayed there awhile, and when we were about to leave, I took some pictures. While taking one of those pictures, something startling struck me. I moved back to the picture I had just taken and was amazed to see what I saw in it!

Guruji's Darshan - (photo taken by Shri. Vishal Gupta)

What I saw was a form that appeared as a horizontal shape of a diya! It was truly a Jyothi Darshan that our Guru had given us, in the form of light!

The Light of Arunachala - Shri. Vishal's photo reproduced in focal B/W by the Samaajam.

Our next experience during this trip was during parikrama next morning. Both Shankar and I were blessed with strong fragrances of Rice, Vibhooti, incense (though we don’t know what the actual fragrance was) and Jasmine!

While doing parikrama we noticed that the the peak of the Holy Arunachala was covered by clouds in a very unique way! It looked like semi-circular layers of vibhooti were applied to the peak!

Hara Hara Shambho!

It felt utterly Divine!


I feel highly obliged to be a part of the Sesha Bhakta Samaajam and feel even more privileged to have experienced such miracles by our Guruji’s Grace.

OM SATHGURU SRI SESHADRI SWAMIGAL THIRUVADIKKAE

Thanks & Regards,

Vishal Gupta

 


Guruji’s Compassion – Shri. Shivaraman

Om Sathguru Sri Seshadri Swamigal Thiruvadikkae


Dear Avathar Sri Sesha Bhaktha Samaajam,

I wish to share with all, a miracle experience I had recently.

On the night of 7th. October, 2010, I was just thinking about Chinna Mahan and how He left us suddenly and got deeply emotional. At about 9 p.m., when I was in this mood, I suddenly felt my 6th. sense tell me that my my son Anirudh, who was on a school trip, could be suffering from fever.

At that time, my son was somewhere in Agra. I immediately tried to contact him at the hotel he was staying in. I had been trying to contat him for the past 24 hours, but was unsuccessful.

This time however, by Mahan’s Grace, I was able to get talk to him, and indeed, as was conveyed to me by Mahan, through intuition, he did suffer from fever, the previous two days!

Luckily the school authorities on the trip, were well equipped and he was alright, by the time he landed at Mumbai on morning of 9th. October.

Such was our Mahan’s Grace in letting me know that my child was down with fever !! (my son had carried with him, and had applied Mahan’s sanctified Vibhuti which we all keep at home.)

On the very next day, on the evening of 8th. October, 2010, I had gone to parents place to meet them at Dadar, when a brown colured butterfly circled my head and vanished just outside the doorstep.

With our Chinna Mahan appearing as a butterfly to many of our Bhaktas, I am sure this must be His way of blessing us.

My mother also regularly writes Mahan Manthram.

 

Thank You.

Shivaraman

17th. October, 2010

3:30 p.m.

 


Guruji – our Guardian Angel – Shri. Seetharaman

Om Sathguru Sri Seshadri Swamigal Thiruvadikkae

Shri. Seetharaman of Thiruvannamalai who has had the fortune of serving our Poojaniya Guruji during His final mortal days, before His MahaSamaadhi, to this moment recollects and narrates the most enchanting of Miracles our Swami has blessed him with….

 


Once when Shri. Seetharaman was travelling with his father-in-law to be, on his motorbike. He was explaining to him, about the Blessings and Grace of Mahaan and Swami on the lives of Their Bhakthas. They were travelling on a highway, at quite a speed, and as they were talking about the Glories and Divinations of our Lord, there was a beautiful yellow butterfly that flew about and settled on the handlebar of his bike, just as they were travelling!

Both Shri. Seetharaman and his father-in-law were astounded to see a butterfly come and perch on his hand, at a moment when they were actually talking about our Swami, and the miracle that a butterfly could perch undisturbed, on a bike travelling at a speed of nearly 60 kmph, was an amazement!

Rejoicing at the miracle and that our Dearest Guruji had blessed upon them, they stopped the vehicle, and offered their love-filled prayers to His Holiness. Soon, the butterfly left….

 


 

 

Guruji’s Sparsham (Divine touch)…

Om Sathguru Sri Seshadri Swamigal Thiruvadikkae

Namaskarams,


Feels great to know about Sesha Bhakthas’ amazing encounters with Guruji’s Divine Darshan in form of beautiful butterflies. Here is what I also wanted to share. I recently went through a similar kind of experience last month on 25th. of August, exactly at 3:00 AM.

I was in office, working on some case, and it suddenly struck me that I needed to go to the nearby ATM. Unaware of the time I went downstairs and realized that it was raining heavily.

Now, there came a beautiful-looking butterfly from outside and it came flittng and struck my forehead exactly at the point where Guruji used to place his thumb. It tried to sit around my shoulders and chest.

Finally, it sat on the wall and I took a picture of it.

It was there for few minutes and flew away somewhere in the dark. I noticed the design of a trishulam on its back.

Guruji’s Divine presence reassures us that He is still in and around us.

Regards,
Shankar

24th. September, 2010

Guruji and Mahaan’s Love

Om Sathguru Sri Seshadri Swamigal Thiruvadikkae


I wish to share my feelings over an experience of the Love of our Lord, which convinced me that it is not for long that SeshaNatha and Beloved Guruji, allow us to dwell in sadness.

The Love and Compassion of Sesha Mahaan and Guruji is boundless, and all-compassing. Their Divine Presence drowns us in their Love…

It was the 20th. of September 2010, a Monday morning. We were in Bangalore. On and off, the nostalgic thoughts of the happy moments with Guruji kept troubling me. We had just returned from Thiruvannamalai.

Santosh and me had taken Harsha out to a friend’s place, an hour away from home. It was about 10.15 a.m. In the morning. Harsha was playing in the front yard of the house, where there were some potted plants. Santosh was with him. As they were playing, Santosh noticed a beautiful tiny golden yellow butterfly, with brown speckles on it, hover around. Soon it approached them, and it flew straight to Harsha, flit about his face, and sat on his dress for a few moments, before it flew away. We were thrilled.

The next morning too, we were supposed to meet our friends. We were there again at about the same time. This time, I too was outside, waiting. Surprisingly, we noticed the same butterfly come to us again. It was flitting about our faces!

So much more surprising was the fact that Santosh noticed not one, but two tiny golden yellow butterflies, (both looked alike), and both the butterflies came and perched on me – one on my shoulder, and the other on my dress!! It was astounding! After a few moments, the butterflies flew away..

Soon, we went inside the house.

After about a half hour or so, I had to step out of the house to attend a phone call. When I did, I soon found one of the butterflies flit and approach me. I was astonished, that the butterfly was still around, beautifully flitting close by!

In a matter of a few seconds, it came close to my face. I instinctively stepped back, and yet it crept over my dress, and it remained there. What a beautiful feeling it was, to behold our Guardian Angel, our Guruji! As I waited, half-hearted to leave the place, enjoying the Beauty and Grace of our Supreme Master, it was a whole 15 minutes, before I finally was left with no option but to go back inside. (Never in all these years of my life, has a butterfly come to me!)

Before I went in, I captured 2 videos of the Divination:

Thank You Dear Guruji and SeshaNatha for Your Love, without which we could not survive…

Guruji and Sesha Mahaan have been the epitome of Love and Beauty in my life. Where there is sunshine or rain or spring, – it is nothing else, except the Divinity of Guruji and Sesha Mahaan….

Namaskaarams,

Vaishnavi


Guruji’s Benign Blessings

Om Sathguru Sri Seshadri Swamigal Thiruvadikkae

We first met Guruji, a few months back. Guruji initiated us with the Maha Mantra and gave us Vibhuthi blessed by Him. In the initial days after we returned to Bangalore whenever we prayed and applied the vibhuti we had pleasant fragrance. When we told this to Guruji, He said that this is Mahan’s way of showing acceptance. We developed a great Love and affection towards Guruji.

A few days after Guruji’s Samadhi, at about 7 PM while I was working in my room a beautiful butterfly with golden spots on its back hovered around for a few moments. I was extremely happy and prayed to Guruji. In all the years so far, we never had a butterfly flying in at that time or any other time!!

Natarajan Venkataraman

27th. August, 2010

Guruji’s Divine Love and Shri. Velu’s Dear Faith

Om Sathguru Sri Seshadri Swamigal Thiruvadikkae


Dear SESHA BHAKTHA SAMAAJAM,

I am very happy to share some of Shri. Velu’s experiences with our Dear, Reverend Guruji…

Shri. Velu, residing in Thiruvannamalai, had known Guruji for the past 6 months. In this short span of time, Shri. Velu’s love for his Swami was so firmly and deeply established, that his relationship and Divine experiences with Swamigal, leave a profound impact on all of us. It brings great rejoicing to all our hearts…

A few months back, when Shri. Velu had visited Swamigal, His Holiness had asked Shri. Velu to sit with Him, and chant Mahaan’s Moola Manthram. After a while when Shri. Velu had been chanting the manthram, the beads of the japa-mala in his hand started to quickly run across his fingers on their own!

It later happened in his own home too, when he was once chanting Mahaan’s manthram…


Recently, in the past month at the time when Guruji was taken ill, Shri. Velu, with his family, had once visited Swami. Guruji, during His illness, had bouts of severe coughing, and was severely short of breath, and barely able to converse. When Shri. Velu was with His Holiness, His cough completely stopped, and Guruji was able to talk to him and his family, for nearly an hour!

Guruji had told him that Velu’s presence made him feel happier and He felt His condition in a better state!

Shri.Velu was Mahaan personified, to have kept our Beloved Guruji in good cheer, during His sickness and ordeal!

Such Devotion and Such Divinity!

Shri. Velu felt the fragrance of Sambrani (Frankincense), all the while, in Guruji and Mahaan’s Presence.

In the days following Swamigal’s Samaadhi, Shri. Velu had been regularly visiting Guruji’s bereaved family, and Swami’s Samaadhi. He was blessed with Swami’s Darshan in the form of a beautiful butterfly, on several occasions.

With such verve, confidence, and sheer joy, he informed us yesterday, that whenever he closes his eyes in prayer, thinking of Guruji, he is blessed with a heart-warming Darshan of His Holiness, in the form of a butterfly, wherever he goes!

He is so inspired by Swami’s showering all His Love and Grace, that he refuses to allow any depressing thought to overcome him.

Blessed is he, who served our Swami, during His last days on earth!

His faith in Guruji shall ever remain an inspiration to all of us….

12th. August, 2010

Sesha Bhaktha Samaajam


Guruji’s Divine Darshan

Om Sathguru Sri Seshadri Swamigal Thiruvadikkae

Namaskarams,

My recent divine experience proves that our dear Guruji is still alive in our hearts and will shower his grace upon us every time. Meditation and repeated chanting of our Sesha Mahan mantram will take us closer to the divine. My humble request to all Sesha bhaktas is to keep chanting Mahan Mantra as this is what our Guruji wanted all of us to do devotedly.

I’m writing below a few lines thinking about my Lovable Guruji who is my biggest inspiration in life.


Last Saturday evening, while in meditation I had a divine darshan of our beloved Guruji who was dressed in White, from neck to foot. He looked at me and smiled at me with a beautiful divine glow on his face. I bowed in front of him and touched his feet.

OM SATHGURU SRI SESHADRI SWAMIGAL THIRUVADIKKAE

Namaskarams
Shankar

10th. August, 2010

%d bloggers like this: